Phân tích khí máu

reagents in bloodgas analyzer

Phân tích khí máu- Quá trình

Phân tích khí máu(BGA) là một phương pháp chẩn đoán để xác định dữ liệu về phân phối khí oxy và điôxít cacbon cũng như giá trị pH bao gồm cân bằng axit alcaline.

Với việc phân tích dữ liệu này, chẩn đoán có thể nhà nước điều kiện tim và phổi từ bệnh nhân và xác định lý do khó thở.

Phổ sản phẩm

Đối với bloodgas-phân tích chúng tôi cung cấp một loạt các xét nghiệm sản xuất bởi các công ty hàng đầu. Không có vấn đề nếu bạn cần thuốc thử, vật tư tiêu hao hoặc chất pha loãng cho bất kỳ máy phân tích có sẵn trên thị trường. Chỉ liên hệ với yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi để phù hợp với cần thiết của bạn.

zinkevych